Harmonium Museum Nederland

Donateur

Donateur worden?

Ook kunt u donateur worden van het museum. Een gift aan ons museum is aftrekbaar van de belasting!

Inschrijfformulier donateur

Hierbij meld ik mij aan als donateur van de Stichting Harmonium Museum Nederland.

Als mijn donatie € 20,00 of meer bedraagt, ontvang ik een gratis toegangskaart voor het Veenpark incl. Harmonium Museum.

Hierbij machtig ik de Stichting Harmonium Museum Nederland om jaarlijks, tot mijn schriftelijke wederopzegging, mijn donatie van mijn rekening af te schrijven.

 

Naam Dhr / Mevr.

 

 

Adres

 

 

Postcode / woonplaats

 

 

Telefoonnummer

 

 

E-mail

 

 

Iban rekening nummer

 

 

 

Bedrag

 

€ ………….Datum :  ………………………………………

Handtekening :

 

 

Verzenden naar info@harmonium-museum.nl.

 

print