Harmonium Museum Nederland

Geschiedenis van het museum

Het ontstaan van het Harmonium Museum

In het jaar 1953 kochten de ouders van Jan Vos een harmonium bij Piano- en Orgelhandel Boot uit Bodegraven. Het merk was een "American Organ Cie" in een moderne strakke kast Dat was immers de mode in de vijftiger jaren. Zo kwam Jan voor het eerst in aanraking met een harmonium. Hoewel het de bedoeling was dat hij hierop zou leren spelen, ging zijn interesse meer uit naar de mechaniek van het instrument.

Vele jaren later toen de belangstelling voor het harmonium sterk was afgenomen, onder meer door de opkomst van het elektronisch instrument, ontfermde Jan zich over het instrument van zijn ouders en heeft het weer goed speelbaar gemaakt. Hij kon toen niet vermoeden, dat juist dit instrument het begin was van een harmonium- collectie die wereldwijd uniek is geworden. Het instrument is ook het begin geweest van het ontstaan van het Harmonium Museum.

De interesse van Jan Vos ging zo ver, dat als er ergens een harmonium werd aangeboden Jan al snel onderweg was om het harmonium op te halen, want vaak kon je de instrumenten gratis meenemen. In de winterperiode repareerde hij de instrumenten, waarna deze een plaats kregen naast het eerste instrument van zijn ouders.

Toen in 1989 de Harmonium Vereniging Nederland werd opgericht meldde Jan zich direct aan als lid. Vanaf dat moment kwam hij in contact met andere liefhebbers, maar ook met restaurateurs, van wie hij veel  leerde. De vereniging had plannen voor een museum in Elburg, maar na een aantal jaren liep dit op niets uit. Inmiddels bezat Jan Vos zelf al 30 harmoniums, waarvan bijna alle bespeelbaar waren gemaakt en dus een onderdak verdienden.

Teleurgesteld over het mislukken van het museum in Elburg, ging hij op zoek in zijn eigen woonomgeving, de gemeente Emmen in de provincie Drenthe om expositieruimte te vinden. In het jaar 2000 had hij een gesprek met de heer Karreman eigenaar van de oude Sint Antoniuskerk te Zwartemeer. Er werd overlegd om een expositie te organiseren in de kerk. Alvorens de expositie werd ingericht is de Stichting Harmonium Museum Drenthe opgericht en werd er een vijftiental harmoniums tentoongesteld van augustus tot oktober 2000. Vanwege het vochtige klimaat in de kerk moesten de instrumenten echter weer terug naar de werkplaats en de opslagruimte van Jan. Wat nu?

De oplossing kwam toen Jan in gesprek raakte met de heer Lubbers. Deze was voorzitter van de verenigi ng "Het Oale Compas", die de kerstwandelingen in het Veenpark organiseert. Hij opperde, dat er misschien plaats in het Veenpark voor een harmoniummuseum zou zijn.  Daarop werd samen met de zus van Jan, Mina, een afspraak gemaakt met de eigenaar van het Veenpark, de heer Keuter, die een harmoniummuseum in het park wel goed vond passen.Op 29 maart 2001 startte het Harmonium Museum Drenthe in het voormalig "Turftheater" in het Veenpark.

Verdere wetenswaardigheden:

  • In het jaar 2003 werd de naam van de stichting veranderd in  Stichting Harmonium Museum Nederland.
  • In het jaar 2008  werd het klimaatbeheersingssysteem aangelegd in de expositiezaal.
  • Op 28 april 2009  heeft het museum een landelijke erkenning gekregen en is het ingeschreven in het Museumregister.
  • In 2010  is een tochtsluis geplaatst.
  • In 2015  is het theater verbouwd.
  • In 2018  is een vaste achterwand geplaatst. Eveneens in dit jaar is het museum opgenomen in de cultuurnota van de gemeente Emmen als Erkend Museum.

Allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het museum verdienen grote dank!!

 

print