Harmonium Museum Nederland

Erkend museum

Officiële status voor Harmonium Museum Nederland

Zaterdag 20 juni 2009 was het feest in het harmoniummuseum Nederland gevestigd in het Veenpark te Barger-Compascuum. Na een periode van hard werken was het moment aangebroken dat het museum de officiële status van "erkend museum" heeft bereikt.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de concertzaal van het museum werd het certificaat en het daarbij behorende schildje onthuld door de wethouder cultuur van de gemeente Emmen, mevr. Mariet Thalens-Kolker. Zij roemde het enthousiasme en de werklust van zowel bestuur als medewerkers van het harmoniummuseum hetgeen door de ca. 100 genodigde gasten met een hartelijk applaus werd bevestigd. Voorzitter Jaap Bos sprak in zijn openingswoord een woord van dank aan alle bedrijven, instanties en donateurs die op financieel gebied veel hebben betekend voor het museum om deze mijlpaal te bereiken.

Vooral de samenwerking met de directie van het Veenpark bestempelde hij als zeer waardevol en voor het harmoniummuseum onmisbaar.Bestuurslid Bert Koerselman gaf een uiteenzetting over het ontstaan van de collectie en sprak zijn vertrouwen uit over de toekomst van het museum. Ook roemde hij zijn collega-bestuurder Jan Vos als conservator en penningmeester maar vooral als "motor" van het harmoniummuseum Nederland, "dank zij de inzet van vooral Jan Vos is dit alles hier ontstaan" zo sprak hij.Het officiële gedeelte werd besloten met een mini-concert op harmonium door Aris van Hoeflaken uit Amsterdam en Arie Schüller uit Woerden.Vervolgens werd het felbegeerde schildje door mevr. Mariet Thalens-Kolker aan de geheel vernieuwde gevel geschroefd en kon tijdens de aansluitende receptie het bestuur worden gefeliciteerd.

print