Harmonium Museum Nederland

Giften

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting als het goede doel een zgn. 'ANBI-instelling' is. Het Harmoniummuseum Nederland voldoet aan deze overheidsregel.
Uw gift aan ons museum komt dus in aanmerking voor belastingaftrek!

Natuurlijk kunt u ook het Harmoniummuseum Nederland in uw testament opnemen. Denkt u hier eens over na of bespreek deze mogelijkheid met uw notaris!

Giften zijn welkom op IBAN NL 81ABNA0575100753 t.n.v. Harmonium Museum Nederland.
Bij voorbaat dank!

print